Informatie over Alzheimer

Wat is Alzheimer?

De meest voorkomende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer. Naar schatting lijdt zestig tot zeventig procent van de dementerenden aan deze vorm van dementie. Bij de ziekte van Alzheimer gaan de zenuwcellen in de hersenen en de verbindingen tussen deze zenuwcellen te gronde. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Dit heeft tot gevolg dat mensen die aan deze ziekte lijden steeds minder in staat zijn om de wereld om hen heen te begrijpen.

Uiteindelijk tast de ziekte van Alzheimer alle aspecten van de persoonlijkheid van de patiënt aan: het denken, voelen en handelen. Wat er precies misgaat is nog onduidelijk, maar door het vele onderzoek van de laatste jaren wordt er steeds meer duidelijk.

Bij iedere mens is die aantasting echter anders. Bij sommige patiënten kan de achteruitgang heel snel verlopen, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden. Wel is zeker dat de dementerende langzaam maar zeker de regie over zijn eigen leven verliest: hij wordt steeds afhankelijker van de hulp van anderen.

Stichting Alzheimer Nederland

Klik hier voor de link naar de Stichting Alzheimer Nederland

Wat is een Alzheimer Café?

Volgens Alzheimer Nederland is het een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, hulpverleners en andere belangstellenden. Tijdens iedere Alzheimer Café staat een thema centraal. Iedereen die vragen heeft over dementie kan bij het Alzheimer Café terecht. Iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Wat is Reminyl?

Pap slikt Reminyl sinds maart 2006, een middel dat geregistreerd is voor de behandeling van milde tot matig ernstige vormen van de ziekte van Alzheimer. Men vermoedt dat de symptomen (onder andere toenemend geheugenverlies, verwardheid en gedragsveranderingen) een gevolg zijn van een tekort aan acetylcholine, een stof die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen hersencellen. Reminyl verhoogt de hoeveelheid acetylcholine in de hersenen en zou op die manier de symptomen van de ziekte kunnen verbeteren. Gelukkig werkt deze medicatie en heeft hij geen last van ernstige of minder ernstige bijwerkingen. Het proces van telkens een stapje terug moeten doen gaat bij hem vrij langzaam, en bij iedere controle bij de geriater ben ik dan ook blij om te horen dat wordt doorgegaan met het verstrekken van de tabletjes. Update: kort voor opname op de gesloten afdeling van het verzorgingshuis is gestopt met de verstrekking van Reminyl. 

Het CIZ

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft 2500 medewerkers en heeft vestigingen door het hele land.
Binnen het CIZ is een bijzondere positie weggelegd voor de advisering in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) aan de gemeenten. Het voornemen is om CIZ MO onder te brengen in een aparte stichting. Gemeenten zijn de belangrijkste opdrachtgever. Ook bijvoorbeeld Jeugdzorg en zorgaanbieders kunnen tot de doelgroep van CIZ MO behoren.


Kleinschalig wonen


Wat is kleinschalig wonen?
Enkele gemeenschappelijke kenmerken van kleinschalige wooneenheden: het gaat meestal om ouderen met psychogeriatrische zorg, zoals dementerenden en ouderen met CVA, NAH of bijvoorbeeld Korsakov. Vaak tellen wooneenheden zes tot acht ouderen.


Voordelen van kleinschalig wonen:
Belangrijke voordelen voor bewoners bij kleinschalig wonen zijn onder meer de vertrouwdheid, veiligheid, structuur en de betere woonkwaliteit (als je dit vergelijkt met een verpleeghuis). Verder melden medewerkers dat herkenbare activiteiten als samen koken goed bevallen, dat de familie vaker langskomt en bijvoorbeeld mee kan eten, dat er meer aandacht is voor bewoners, dat er meer privacy is, dat er sprake is van een nauwere band met de medebewoners en meer inspraak. Uit een Vlaams onderzoek (Van Audenhove, 2003) blijkt dat veel ouderen in een kleine woongroep ook vitaler en rustiger zijn. Bovendien eten ze beter.


Platvorm kleinschalig wonen
Particulier kleinschalig wonen (NEVEP)


Steunpunt Mantelzorg

Overal in het land zijn er lokale en regionale Steunpunten Mantelzorg speciaal voor u. Deze organisaties geven informatie, advies en praktische steun bij u in de buurt.

Zij kennen het aanbod van zorg- en hulpinstanties in uw omgeving. Bovendien kunt u er terecht voor een persoonlijk gesprek.

De Steunpunten Mantelzorg organiseren lotgenotencontactgroepen en/of cursussen voor mantelzorgers. Daarnaast doen zij op 10 november mee met de Dag van de Mantelzorg.

De Steunpunten Mantelzorg zijn aangesloten bij Mezzo.


Thuishulpcentrale De Brug (Geleen)
Biedt vrijwillige hulp aan mensen die, door omstandigheden gedwongen, afhankelijk zijn van hulp en zorg van anderen. Klik hier voor de link Wat is een zorgtrajectbegeleider
U kunt bij hem of haar terecht voor:
  • Informatie over alle mogelijkheden van zorg binnen het zorgconcern
  • Antwoorden op al uw vragen
  • Advies en begeleiding bij het aanvragen van zorg 
  • Informatie over de wachtlijsten 
  • Vervangende zorg tijdens de periode, voordat u opgenomen kunt worden
  • Begeleiding naar de juiste zorg op de juiste plaats
  • Het regelen van de opname in een van onze zorgcentra.

Per Saldo: belangenvereniging van mensen met een pgb (persoons gebonden budget)

Clowns
Er zijn speciale programma's om mensen met dementie/Alzheimer te prikkelen en/of vreugde en rust te brengen binnen een zorginstelling. Dit gebeurt door speciaal opgeleide clowns. Kijk eens op de diverse sites voor meer informatie:
Careclowns
Careclowns zijn clowns die zich richten op belanghebbenden in de zorg. Careclowns willen de oudere mens en lichamelijk en verstandelijk beperkten extra aandacht geven door middel van humorvol en intensief contact.
mimakkus
Door een bijzondere manier van clownerie weet een miMakker vreugde en rust te brengen binnen de psychogeriatrische afdelingen van een zorginstelling.
CareClowns
Zij zeggen 't zusje te zijn van Stichting CliniClowns. Zelfde doelstelling als bovengenoemde Care-clowns en miMakkus: om zoveel mogelijk ouderen met dementie een moment van contact en plezier te brengen in hun doorgaans eenzame bestaan.

TOP-zorg
Lees --> hier <-- voor informatie over TOP-zorg. Voor algemene informatie over TOP-zorg deze zoekterm ingeven bij bijvoorbeeld google.nl.

Wat is een evv-er?
Een EVV-er (eerst-verantwoordelijk verzorgende) draagt verantwoordelijkheid voor de totale zorg rondom een zorgvrager: zij coördineert de zorg, en zorgt voor continuïteit daarin. Dat betekent dat zij moet afstemmen met alle betrokkenen: de zorgvrager zelf, de mantelzorg, de andere disciplines en eventueel zelfs met professionals van andere instellingen.